Meníme Bratislavu

Pod vedením primátora Matúša Valla a jeho tímu sa Bratislava posúva dopredu. Od najväčších vecí až po najmenšie drobnosti.