Sami to nedáme, pomôžte nám s kampaňou.

Team Bratislava

Za štyri roky sa nám podarilo v meste obnoviť atmosféru dôvery a spolupráce. Tiež sme počuli, že to bol pre Bratislavu premárnený čas. Áno, pre vplyvné skupiny v pozadí, ktoré roky vyciciavali z Bratislavy peniaze to určite boli štyri premárnené roky. Nepochybujeme, že sa budú chcieť vrátiť a dostať Bratislavu do starých koľají. Chceme tomu zabrániť, ale bez vás to nedáme.

Pomôžte nám. Ďakujeme.

Váš dar:

  • 250 € pokryje náklady na jeden citylight na jeden mesiac
  • 150 € umožní osloviť 30 000 ľudí na sociálnych sieťach
  • 50 € zabezpečí roznos volebných novín do 500 domácností
  • 30 € pomôže zabezpečiť stretnutia s Bratislavčankami a Bratislavčanmi
0 € z cieľovej sumy 20 000 € na podporu Teamu Bratislava ste už poslali 0 dary

Prečo je to dôležité?

Náš Team Bratislava nemá podporu rôznych finančných skupín a podnikateľov, ktorí profitovali na biznise s mestom. Naopak, veľa takých biznisov sme odstrihli a teraz idú proti nám. Chcú totiž mesto vrátiť do starých koľají. Pridajte sa teraz. Každý dar sa počíta.

Ďakujeme za každý dar.

Darovací formulár

Ste
Chcete prispieť
Základné informácie
Váš odkaz

Napíšte nám odkaz, ktorý sa môže objaviť na stránke kampane.

Udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle platného postupu o spracúvaní a ochrane osobných údajov Teamu Bratislava

Na podporu kampane pôjde 100% vášho príspevku. Zákony nám nedovoľujú prijímať platby kartou. Preto Vás prosíme o platbu bankovým prevodom. Platby taktiež môžeme prijímať len od ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo od právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky.