Camp Bratislava

Festival novej generácie Bratislavy

7. 6. 2023 - 10. 6. 2023

Camp Bratislava je štvordňový festival novej generácie Bratislavy, ktorý organizuje mestská strana Team Bratislava na čele s primátorom Matúšom Vallom.

Naším cieľom je posilniť vzťah mladých ľudí k hlavnému mestu a našej krajine a zapojiť ich do zlepšenia prostredia, v ktorom žijeme.