Prihlasovací formulár Camp Bratislava

Prihlásiť sa môže každý mladý človek od 18 do 35 rokov s láskou k Bratislave a chuťou angažovať sa. Trvalý pobyt v hlavnom meste nie je podmienkou.

Počet účastníkov a účastníčok je z kapacitných dôvodov limitovaný. Výber urobíme na základe prihlášok.

Ak chceš ísť na Camp Bratislava, v prihlasovacom formulári nám v piatich vetách napíš, čomu sa venuješ a v ďalších piatich vetách, prečo sa chceš podujatia zúčastniť.

Ak ťa vyberieme, bude potrebné uhradiť registračný poplatok. Celková hodnota podujatia je 350 eur/osoba a väčšinu hradí Team Bratislava. Úhrada registračného poplatku nám však umožní posilniť zážitok, osloviť kvalitnejších lektorov a lektorky a celkovo vylepšiť organizáciu festivalu.

Ak si študent alebo študentka, výška poplatku je 39 eur. Ak neštuduješ, výška poplatku je 59 eur. Camp Bratislava je ale určený pre každého. Pokiaľ nie je v tvojich možnostiach uhradiť participačný poplatok v plnej výške, určite sa aj tak prihlás a výšku participačného poplatku prispôsobíme tvojim možnostiam.

Registrácia je uzavretá